CICLE TALLERS EDUCACIÓ

 

 

 

 

 

♦L’AVENTURA DE LLEGIR I ESCRIURE
Què passa al nostre cervell quan intentem començar a llegir i escriure.
Quin és el procés i mecanismes que es posen en marxa per tal que l’aprenentatge tingui èxit.
La lectura i l’escriptura global significativa.

 

 

 

 

♦LA MÀGIA DE LES MATEMÀTIQUES
Com aprenen i entenen les matemàtiques els infants de 0 a 7 anys.
El paper del cos i dels sentits.
Com ajudar als infants a fer el pas dels materials i vivències concretes als processos cognitius abstractes.
Les matemàtiques vivencials significatives.
♦ DESENVOLUPAMENT GRÀFIC I ARTÍSTIC
El grafisme com a llenguatge d’expressió i creació.
El seu paper en el procés cognitiu i motriu de l’infant.
Representació i vivència del món.
Educació creadora, Reggio Emilia i altres experiències.

♦EL PETIT GRAN CIENTÍFIC
El desenvolupament del pensament científic en l’etapa 0-7 anys.
La mirada de l’infant, la seva relació i actitud davant el món que l’envolta.
La relació amb la Natura: oportunitats, experiments, aprenentatges, vivències.
♦ NOVES TECNOLOGIES
Quan, com i per què introduir les noves tecnologies.
Els tres cervells: com reaccionen/funcionen davant la pantalla.
La implantació d’imatges.
La vista i les pantalles.
L’experiència mediatitzada.
Visió del món, els mitjans de comunicació i la unificació de l’experiència.
Autors interessants.