CICLE TALLERS CRIANÇA

 

 

 

 

   
♦ DESCOBERTA DELS ALIMENTS – BABY LED WENING
Alimentació autoregulada pel nadó, una relació sana amb el menjar.
Quan estan preparats? Com començar?
Aliments més adequats i com presentar-los.
Reflex d’extrusió – de seguretat i protecció.
Diferents etapes-edats, altres coses a tenir presents

 

♦ EL MOVIMENT LLIURE I ESPONTANI DEL NADÓ
Perquè és important que l’infant desenvolupi la seva motricitat de manera autònoma?
Què és un entorn favorable.
La experiència d’Emmi Pikler.
Com oferir i adaptar espais que fomenten les seves necessitat de moviment, en cada etapa.
♦ CANVI DE BOLQUER, CONTROL D’ESFÍNTERS I COMUNICACIÓ DE L’ELIMINACIÓ
Com acompanyar el canvi de bolquers d’una manera conscient i respectuosa, i quina importància té.
Quan està un infant preparat per anar al lavabo?
Com és el procés d’aprenentatge i les diferents fases per les que passarà?
Hi ha alternatives al bolquer? Com aplicar-ho a la nostra societat?